Kontakt

FAJP, s.r.o.
Okružná 183
Predmier 013 51

IČO: 31642977
DIČ: 2020442809
IČ DPH: SK2020442809
Obch.register Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo. 3078/L

www.fajp.sk

Objednávky

E-mail: objednavky@fajp.sk
Tel: +421 917 853 628

Objednávy sú prijímané do 9.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa.